Trybunał Konstytucyjny uznał skargę konstytucyjną

  • Strona główna
  • >>
  • Aktualności
  • >>
  • Trybunał Konstytucyjny uznał skargę konstytucyjną

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować Państwa, że Trybunał Konstytucyjny uznał za zasadną skargę konstytucyjną sporządzoną i złożoną przez Kancelarię Piekarski & Partnerzy. 

Na rozprawie w dniu 25 października 2016 r. Trybunał Konstytucyjny podzielił stanowisko zaprezentowane przez radcę prawnego Mieczysława Piekarskiego, że art. 754 [1] §1 k.p.c. w zakresie w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową jest niezgodny z art. 64 ust.1 w związku z art. 31 ust.3 oraz art.45 ust.1 Konstytucji.

Sprawa dotyczyła kieleckiego przedsiębiorcy, który posiadał roszczenie w stosunku wobec Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych w kwocie około 600 tys. zł. W celu odzyskania należności przedsiębiorca wystąpił do sądu i uzyskał zabezpieczenie należności w formie ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej własnością KKSM. Z uwagi na treść zaskarżonego przepisu, tj. art. 754 [1] §1 k.p.c. skarżący nie odzyskał przysługującej mu należności, pomimo zachowania przez niego należytej staranności przy wszelkich czynnościach zmierzających do odzyskania długu. Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli wierzyciel nie odzyska długu w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, to udzielone zabezpieczenie upada.

Wskutek naszej skargi Trybunał wydał wyrok, w którym uznał, że powyżej wspomniany przepis jest niezgodny z Konstytucją. Przewidziany w nim miesięczny termin, po upływie którego z mocy prawa upada zabezpieczanie w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika jest niezgodny z Konstytucją i narusza prawo własności (art. 64 ust. 1 Konstytucji) oraz prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji).Redakcja art. 754 [1] §1 k.p.c. w zaskarżonym brzmieniu przeczyła sama w sobie celowi ochrony udzielanej na etapie postępowania zabezpieczającego, a to z uwagi na bardzo duże ryzyko utraty pierwszeństwa wierzyciela hipotecznego.

Dzięki skardze konstytucyjnej wystosowanej do Trybunału Konstytucyjnego przez Kancelarię Piekarski & Partnerzy przedsiębiorcy kieleckiemu na nowo otworzyła się droga do odzyskania przysługującej mu należności.

Konieczność zmiany, jaką nałożył na ustawodawcę Trybunał Konstytucyjny w tym zakresie przedmiotowego przepisu, wywrze pozytywny wpływ na ochronę praw wierzycieli, a tym samym wzmocni powszechny interes społeczny.

Poniżej przesyłamy linki do publikacji na ten temat na łamach portali Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej i innych.

http://www.rp.pl/artykul/1293904-TK--niekonstytucyjne-wygasniecie-hipoteki-przymusowej.html

http://wyborcza.pl/7,75398,20887531,trybunal-konstytucyjny-przyznal-racje-wierzycielowi-ale-rzad.html

http://trybunal.gov.pl/rozprawy-i-ogloszenia-orzeczen/wyroki-i-postanowienia/art/9417-zasady-zabezpieczenia-roszczen/

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/tk-zabezpieczenia-hipoteka-przymusowa-sprzeczne-z-konstytucja 
Stała obsługa prawna
Udzielanie porad
i sporządzanie opinii prawnych
Audyty prawne, due diligence
Windykacja i wywiad gospodarczy

Dlaczego Kancelaria Piekarski & Partnerzy?

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie z zakresu różnych dziedzin prawa.
Gwarantujemy indywidulane podejście do każdego klienta,
pełną fachowość obsługi i skuteczność działania.