We build the future together with our clients.

  • Home
  • >>
  • Aktualności
08 Marzec 2019
W dniach 19-20 lutego 2019 r. w Warszawie w Hotelu Sheraton odbył się Kongres wierzytelności pt. Obrót wierzytelnościami – Optymalizacja strat przy sprzedaży portfela.
28 Lipiec 2017
Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z dnia 27 lipca 2017 r. sygn. III CZP 97/16 uznał, że komornik nie może podwyższać opłat egzekucyjnych o kwotę podatku VAT. W związku z tym komornicy zapłacą VAT z własnej kieszeni. Opłata egzekucyjna to zarówno wynagrodzenie komornika, ale i opłaty publicznoprawnej zbliżonej do opłaty sądowej, którą dłużnik ponosi za prowadzenie egzekucji.
13 Czerwiec 2017
Nowa ustawa regulująca zasady odpowiedzialności za naruszenie czynów nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta może być pomocna w przypadku dochodzenia od sieci handlowych tzw. opłat półkowych.
07 Czerwiec 2017
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadza zmiany w Prawo zamówień publicznych Orzecznictwo Luksemburskiego Trybunału w polskiej sprawie uznało, że Przedsiębiorca, który nie ma szans na wygranie przetargu, może skorzystać ze środków ochrony prawnej i jeśli ma dowody na to, że postępowanie powinno zostać unieważnione, jego zarzuty zostaną rozpoznane. W sytuacji gdy zarzuty będą zasadne, dotychczasowe postępowanie zostanie unieważnione i z dużym prawdopodobieństwem zostanie wszczęte kolejne, w którym przegrany wykonawca ponownie będzie miał szanse na zdobycie zamówienia. Przez w
01 Czerwiec 2017
1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, której głównym założeniem jest przyspieszenie załatwienia sprawy administracyjnej w urzędzie. Podstawową zmianą jest wprowadzenie instytucji tzw. "zgody milczącej" organu, przed którym toczy się postępowanie administracyjne. "Milczenie organu" po upływie terminu wynikającego z ustawy do załatwienia sprawy, będzie równoznaczne z załatwieniem jej w sposób w całości uwzględniający żądanie klienta. Zmiana ta ma przede wszystkim działać w celu zapobieżenia bezczynności organu administracyjnego.
30 Maj 2017
1 czerwca br. wchodzi w życie kolejna nowelizacja Kodeksu karnego i innych ustaw karnych związana z zaostrzeniem odpowiedzialności karnej nietrzeźwych kierowców. Wprowadzona zmiana ma ograniczyć liczbę kar orzekanych w zawieszeniu. Ponadto, ustawodawca dodał nowy art. 178b przewidujący karalność osób, które nie stosują się do polecenia zatrzymania wydanego przez funkcjonariuszy poruszających się pojazdem przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych.
22 Maj 2017
Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwości dotyczące stosowania przepisów ograniczających nabywanie gospodarstw rolnych w postępowaniu egzekucyjnym. Do spraw egzekucyjnych rozpoczętych przed 30 kwietnia 2016 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed tą datą. Oznacza to, że nieruchomość w ramach licytacji komorniczej może nabyć także osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym, o ile postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed 30 kwietnia 2016 r.
19 Maj 2017
Rejestr Należności Publicznoprawnych to nowa instytucja, służąca wierzycielom, która ma być powołana już 1 czerwca 2017 r.
18 Maj 2017
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że został uruchomiony oficjalny Fan Page naszej Kancelarii w serwisie Facebook.
06 Grudzień 2016
Konferencja dla Przedsiębiorców "Nowe możliwości prawne i ich praktyczne zastosowanie." W dniu 29 listopada 2016 roku po raz pierwszy w Kielcach w Hotelu Kongresowym (Exbud) odbyła się bezpłatna Konferencja dla Przedsiębiorców na temat "Nowych możliwości prawnych i ich praktycznych zastosowań." Głównym organizatorem była Kancelaria Piekarski & Partnerzy – jedna z wiodących i największych kancelarii prawnych w województwie świętokrzyskim oraz Spółka Wertus Windykacja i Restrukturyzacja. Partnerem głównym wydarzenia było Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich. Nato
17 Listopad 2016
Bezpłatna Konferencja dla Przedsiębiorców Szanowni Państwo, W dniu 29 listopada 2016 r. w godzinach 10:00 – 15:00 w Hotelu Kongresowym w Kielcach Kancelaria Piekarski & Partnerzy oraz Wertus Windykacja i Restrukturyzacja Sp. z o.o. przy współpracy Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości organizują bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
27 Październik 2016
Szanowni Państwo,mamy przyjemność poinformować Państwa, że Trybunał Konstytucyjny uznał za zasadną skargę konstytucyjną sporządzoną i złożoną przez Kancelarię Piekarski & Partnerzy.

Na rozprawie w dniu 25 października 2016 r. Trybunał Konstytucyjny podzielił stanowisko zaprezentowane przez radcę prawnego Mieczysława Piekarskiego, że art. 754[1]§1 k.p.c. w zakresie w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową jest niezgodny z art. 64 ust.1 w związku z art. 31 ust.3 oraz art.45 ust.1 Konstytucji.
24 Październik 2016
Dnia 24 października 2016 r. odbyła się II Konferencja gospodarcza pt.  „Świętokrzyskie – jaka przyszłość” organizowana przez gazetę Echo Dnia, na którą zostali zaproszeni radcowie prawni Kancelarii Piekarski & Partnerzy.
Permanent legal services
Giving advice and preparing legal opinions
Legal audits, due diligence
Debt collection and business intelligence

Why Piekarski & Partners Law Firm?

We provide the highest quality services in various fields of law. We guarantee an individual approach to each client, full professionalism of provided services and effectiveness of our actions.