Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nasz zespół zapewni Państwu kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy obejmujące:

  • przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązania, istnienia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • doradztwo w zakresie kontraktów menadżerskich oraz innych umów związanych z nowoczesnymi formami zatrudnienia, umów o zakazie konkurencji oraz umów o zachowaniu poufności (NDA),
  • sporządzanie opinii prawnych oraz bieżące doradztwo w relacjach pracodawca – pracownik (kwestie związane z wynagrodzeniem za pracę, urlopami pracowniczymi, czasem pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, odpowiedzialnością materialną oraz porządkową pracowników, wypadkami przy pracy),
  • opracowywanie oraz analizowanie aktów prawa wewnętrznego (regulaminy pracy i wynagradzania, układy zbiorowe pracy i inne porozumienia zbiorowe),
  • reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach przed sądami powszechnymi, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi


 
Stała obsługa prawna
Udzielanie porad
i sporządzanie opinii prawnych
Audyty prawne, due diligence
Windykacja i wywiad gospodarczy

Dlaczego Kancelaria Piekarski & Partnerzy?

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie z zakresu różnych dziedzin prawa.
Gwarantujemy indywidulane podejście do każdego klienta,
pełną fachowość obsługi i skuteczność działania.